Assajos en planta pilot de processament d’aliments

  • Assajos en planta pilot de processament d’aliments

Grup de Recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

 

Persona de Contacte

Robert Soliva

robert.soliva@udl.cat