AgròTICa i Agricultura de Precisió

  • Desenvolupament de tècniques innovadores per a l’aplicació de productes fitosanitaris i avaluació de tractaments
  • Consultoria en projectes d’agricultura de precisió
  • Modelatge 3D basat en LiDAR i mapatge de cultius

Grup de Recerca

AgròTICa i Agricultura de Precisió

Persona de contacte

Alexandre Escolà

alex.escola@udl.cat