Agronomia i Ciències Ambientals

  • Assessorament científic i tècnic sobre tècniques agrícoles i de producció de cultius
  • Disseny i planificació de camps experimentals
  • Serveis analítics de sòls i plantes. Anàlisi de gasos d’efecte hivernacle.

Grup de Recerca

Agronomia

Persona de contacte

Carlos Cantero

carlos.cantero@udl.cat