Aritz Royo-Esnal

+34 973 702318

aritz.royo@udl.cat

Acadèmic

Investigador de la Universitat de Lleida

Recerca

Àrees de recerca:
-Mlherbologia
-Gestió integrada de males herbes
-Modelització d’emergència d’herbes
-Espècies / cultius oleaginosos

Els meus interessos investigadors es refereixen principalment a la biologia de les males herbes; entre aquestes, les característiques de germinació, emergència i creixement, per tal de desenvolupar models que les poguessin descriure. Aquest tema està estretament relacionat amb la gestió integrada de males herbes (IWM) i la seva millora, que és l’objectiu final d’aquesta investigació. En segon lloc, també treballo amb cultius de llavors oleaginoses (camelina i pennycress), que són cultius que s’aconsegueixen que es podrien implementar en rotació amb cereals de secà per a la IWM. També col·laboro amb la investigació sobre males herbes resistents als herbicides.