Alvaro Aunós

+34 973 702 523

alvaro.aunos@udl.cat

Acadèmic

Professor titular, Universitat de Lleida

Recerca

Components tecnològics de la poda en àlber i noguera: intensitats i models de creixement
Tipus silvogenètics: avet, pi i faig
Avaluacions de projectes de reforestació financera