Robert Soliva

Grup de recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

+34 973 7028 67

robert.soliva@udl.cat

Acadèmic

Professor Associat, Universitat de Lleida

Recerca

L’objectiu fonamental de la meva activitat investigadora és el desenvolupament d’estratègies de processament per obtenir productes alimentaris lleugerament processats estables a la plataforma. D’una banda, estic treballant en l’estudi i el desenvolupament de diverses tecnologies emergents de processament d’aliments no tèrmics (camps elèctrics polsats, llum pulsada, plasma atmosfèric fred, ultrasons) com a forma d’obtenir productes alimentaris segurs i nutritius sense perdre les seves característiques fresques. D’altra banda, m’interessa el disseny d’estratègies innovadores d’envasat d’aliments per a l’extensió de la vida útil dels productes mínimament processats. Actualment estic involucrat en el desenvolupament de recobriments comestibles com a portadors de compostos antioxidants i antimicrobians mitjançant enfocaments nanotecnològics.