Romi Pena

+34 973 702918

romi.pena@udl.cat

Acadèmic

 

Professora Associada, Universitat de Lleida 

Membre del Comitè de Genètica i Genòmica del Porc

Editora acadèmica de PLOS ONE

Recerca

La meva carrera investigadora va començar amb el doctorat i el primer postdoctorat en el camp de la biotecnologia animal i l’ús de bestiar transgènic com a bioreactors de medicaments terapèutics o per millorar la salut i la producció animal. Aquests primers anys em van donar experiència en l’anàlisi i la manipulació de l’expressió gènica i la caracterització de promotors i elements de cromatina. Des del 2002 he ampliat aquesta experiència en el camp de la genòmica animal. Actualment, la meva recerca se centra en el desenvolupament i aplicació de marcadors moleculars per a la millora de la producció, la salut i el benestar dels animals, particularment en porcs. Hem aplicat enfocaments genòmics, tant a nivell d’ADN com d’ARN, per identificar mutacions que poden ajudar a millorar la precisió dels programes de reproducció.