Antonio Ramos

Oficina: ETSEA Campus, Edifici 2, 3ra Planta, 3.17

+34 973 702811

antonio.ramos@udl.cat

Acadèmic

Doctor en Ciències Biològiques (1994), Universitat Politècnica de València (Espanya). Llicenciat en Ciències Biològiques (1989), Universitat de València (Espanya).

Rercerca

Els fongs són un problema mundial, ja que són una de les principals causes de deteriorament dels aliments. A més, aquests microorganismes són capaços de produir compostos tòxics, anomenats micotoxines, perillosos tant per als humans com per als animals. La meva recerca s’ha centrat en els darrers 20 anys en el camp dels fongs filamentosos i les micotoxines, i l’objectiu principal de la meva investigació ha estat la prevenció de la presència d’aquestes toxines a la cadena alimentària, abordant les línies de recerca següents:

a) avaluació de la incidència de micotoxines en aliments i pinsos a Espanya,

b) avaluació de l’exposició de la població espanyola a micotoxines,

c) predicció i prevenció de micotoxines durant la collita després de la collita, aplicant una eina de micologia predictiva,

d) avaluació de l’impacte de les operacions de processament d’aliments sobre les micotoxines presents a les matèries primeres dels aliments,

e) avaluació de l’eficàcia i control de l’impacte de les micotoxines en matèries primeres d’origen animal mitjançant l’ús d’adsorbents de micotoxines en els pinsos.

Addicionalment, i mitjançant el treball desenvolupat al Servei Científic Tècnic de la UdL “Qualitat Microbiològica al Sector Agroalimentari”, l’anàlisi microbiològica dels aliments i el suport a R + D + I a les empreses alimentàries en el desenvolupament de nous productes o en l’avaluació dels aliments seguretat dels aliments.

Experiència Professional

2016-actualment

Director de la Càtedra UdL-AgroBank de “Qualitat i innovació en el sector agroalimentari”

2013-2016

Cap del Departament de Tecnologia d’Aliments de la UdL

2010-actualment

Professor de Tecnologia dels Aliments al Departament de Tecnologia dels Aliments de la UdL.

2007-2010

Subdirector de Relacions Internacionals a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL.

2004-2007

Coordinador del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UdL.

1997-actualment

Cap del Servei Científic Tècnic “Qualitat Microbiològica al Sector Agroalimentari” de la UdL.

1994-actualment

membre del Departament de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida (UdL).