Maria Dolors Serret

+34 93 402 14 62

dserret@ub.edu

Recerca

Els cereals són un dels cultius més importants de la zona mediterrània. La manca d’aigua i nitrogen juntament amb la salinitat limiten la seva productivitat. La millora genètica contribueix amb varietats millor adaptades a aquestes limitacions ambientals. Per aquest motiu, cal explotar la variabilitat genètica d’aquests cultius, buscant trets i protocols que ajudin a detectar l’adaptació fenotípica a diferents tensions, així com a comprendre millor els mecanismes fisiològics i moleculars implicats.