Jordi Bort Pie

+34 93 402 14 62

jordi.bort@ub.edu

Recerca

La caracterització ecofisiològica de la resposta dels genotips en cultius extensius de cereals (ordi i blat) a les condicions ambientals mediterrànies és obligatòria per a una correcta implementació dels programes de cria. La nostra col·laboració amb biòlegs moleculars que obtenen una nova variabilitat mitjançant eines biotecnològiques permeten avaluar sobre el terreny el comportament de les noves varietats, reconeixent les adequades per a ser introduïdes en els programes de cria.

Fitorremediació: l’ús d’espècies vegetals tolerants a alts nivells de contaminants en sòls i aigües, i amb alta capacitat de bioacumulació permet activitats d’intervenció i restauració amb un impacte ambiental inferior a les tècniques tradicionals, més invasives i amb efectes secundaris adversos.