Josep Galceran

Oficina: ETSEA B.0.17

+34 973 70 28 26

josep.galceran@udl.cat

Acadèmic

Llicenciat en Química, Barcelona 1980
Doctor en Química, Barcelona 1994

Recerca

Una gestió eficient dels recursos hídrics ha de garantir la quantitat i qualitat d’aigua adequades per a cada ús. Un dels objectius de la nostra investigació és el desenvolupament i l’optimització de noves tècniques de control que poden ser útils per al control de la qualitat de l’aigua. Aquestes tècniques analítiques respondran als requisits creixents de qualitat ambiental que permeten. Seleccionem i desenvolupem noves tècniques segons dos criteris principals: I) la seva capacitat de desplegament in situ, com a mostrejadors passius eficients i de baix cost, i II) la seva capacitat per proporcionar informació sobre especiació i disponibilitat (mitjançant concentracions lliures i / o fluxos). De fet, els paradigmes predominants en ecotoxicologia (com el Model d’activitat d’ions lliures o el model de lligand biòtic) han demostrat que la concentració d’ions lliures és un paràmetre molt més significatiu que la concentració total. Estem desenvolupant DGT (gradients difusius en pel·lícules primes), millorant la seva interpretació i modelatge, provant noves fases d’enquadernació, determinant paràmetres clau i explotant la informació de règims diferents de l’estat estacionari. Hem creat i desenvolupat AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping), especialment adequat per accedir, en temps molt competitius, a concentracions de concentracions de metalls lliures (en rius i aigües marines, en extractes de sòls, en vi, en dispersions de nanopartícules , etc.). També desenvolupem la DMT (Donnan Membrane Technique) per obtenir accés simultani a concentracions lliures en solucions multimetals. La nostra metodologia es basa en obtenir una comprensió profunda dels principis fisicoquímics de la tècnica analítica, com a primer pas per interpretar els resultats de cada tècnica, suggerint nous dissenys i estratègies d’ús. El modelatge (a partir de la selecció dels fenòmens fisicoquímics rellevants fins a la resolució del conjunt d’equacions, ja sigui analíticament o numèricament), ha estat sempre una part essencial de la nostra activitat de recerca. També ens centrem en una comprensió adequada dels conceptes d’especiació química i disponibilitat de contaminants inorgànics i / o nutrients. Aquests conceptes determinen les propietats, la distribució i la circulació d’aquests elements a l’entorn.

Experiencia Professional

1990 – actualment

Professor i investigador de la Universitat de Lleida (professor titular de Química Física des del 2009; cap del Departament de Química 2001-2004).

1981 – 1993

Professor i director d’escoles secundàries