Paul Christou

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

Oficina: Edifici Principal

+34 973 702831

+34 973 702690

paul.christou@udl.cat

Acadèmic

Llicenciat en ciències, Universitad London, Chelsea College, Regne Unit, 1977 Doctorat, University of London, University College, UK, 1980

Recerca

Els nostres programes se centren en quatre activitats principals: estructura i funció transgènica en cultius modificats genèticament; enginyeria metabòlica i producció de macromolècules farmacèutiques en plantes de cultiu; enginyeria de múltiples trets agronòmics nous en plantes de cultiu i genòmica funcional dels cereals. També estem interessats en la formació i la transferència de tecnologia per a la biotecnologia dels països en desenvolupament, els problemes de propietat intel·lectual i els problemes de regulació i bioseguretat dels cultius transgènics, centrant-nos en els països en vies de desenvolupament, així com en qüestions de política científica i planificació estratègica que cobreixin la fase entre la recerca fonamental i la aplicada.

Experiència Professional

2004

Actualment ICREA, Universitat de Lleida

2001 – 1994

Professor, Institut Fraunhofer de Biotecnologia Molecular i Ecologia Aplicada, Schmallenberg, Aquisgrà, Alemanya

1998 – 1994

Professor i cap de la unitat de biotecnologia John Innes Center, Regne Unit