Jose A. Moreno

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973 702500

joseantonio.moreno@udl.cat

Acadèmic

Professor a temps parcial, Departament de Ciència Animal, Universitat de Lleida

Laboratori d’animals, salut i benestar, Universitat de Lleida.

Membre de World Poultry Science Association Membre de la Sociedad Española para las Ciencias de los Animales de Laboratorio.

Recerca

Estudio l’ús de grans modificats genèticament per alimentar les aus de corral, els seus efectes sobre la producció, l’economia i la salut i el benestar de les gallines d’aviram. També estudi les condicions ambientals dels animals de laboratori utilitzats en experiments, la seva millora i l’efecte sobre el benestar dels animals, especialment dels rosegadors