Gemma Villorbina

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973 702910

gemma.villorbina@udl.cat

Acadèmic

Professor associat, director de projectes de biotecnologia de la Universitat de Lleida, Centre DBA, Lleida

Recerca

La meva activitat investigadora té diferents aspectes que inclouen la recuperació de residus i materials de poc valor comercial procedents de l’agrobusiness, el procés de fabricació de biodièsel, l’estudi de processos de síntesi química ecològics o l’ús de biocatalitzadors per a diversos processos. En realitat, començo una nova línia d’investigació relacionada amb la biologia sintètica. Proposo crear nous microbis viables industrialment útils (cèl·lules, bacteris i llevats) amb canvis profunds en els seus mecanismes moleculars i biosintètics.