La convocatòria “Generación de Conocimiento 2021” finança nou projectes a investigadors d’Agrotecnio i la UdL

jul. 6, 2022 | 0 comments

Nou projectes de recerca de la convocatòria “Generación de Conocimiento 2021” de l’Agència Estatal d’Innovació (AEI) seran liderats per investigadors d’Agrotecnio i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (UdL). La resolució provisional d’aquesta convocatòria ha concedit finançament a 3.079 a projectes sota un pressupost de 452 milions d’euros emmarcats en el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023. Les iniciatives aprovades tindran una durada de 3 o 4 anys i han de començar les seves activitats, en termes generals, l’1 de setembre de 2022.

Respecte als projectes finançats a investigadors d’Agrotecnio i la UdL, sota la convocatòria “Generación de Conocimiento 2021” del Ministeri de Ciència i Innovació s’iniciaran nou projectes, tres d’ells corresponents a l’àrea de ciències animals, cinc a ciències vegetals i mediambientals i un de l’àrea de ciències dels aliments.

Ciències animals

En primer lloc, el grup de Millora Animal d’Agrotecnio ha rebut la concessió de dos projectes. El primer d’ells es titula “Desxifrant la variació genètica del metabolisme dels lípids i implicacions en la qualitat de la carn i els trets materns en porcs (LIPMAT)” i serà dirigit per Roger Ros-Freixedes i Joan Estany. Els objectius generals de LIPMAT són identificar noves variants genètiques associades a la deposició de greix en porcs, explorar la contribució dels efectes no additius a la seva variància i avaluar la influència d’aquestes variants en la deposició de greix i els trets materns.

El seu segon projecte és “Identificació i validació de marcadors genètics associats a la resiliència a malalties infeccioses en porcs (RESILMARKER)”, dels investigadors principals Romi Pena i Lorenzo Fraile. La finalitat de RESILMARKER és proposar un panell de marcadors genètics associats a la resiliència sanitària en porcs que puguin ser usats en programes de selecció sense comprometre els trets de productivitat i qualitat de la carn.

D’altra banda, el grup de recerca de Nutrició Animal i Medi ambient ha obtingut un projecte. “Estudi de l’efecte de l’estrès tèrmic sobre l’eficiència digestiva i la seva interacció amb el genotip en porcs en creixement” serà dirigit per Joaquim Balcells i Gabriel de la Font. La meta d’aquest projecte és determinar l’impacte de l’estrès tèrmic sobre els requeriments nutricionals dels porcs en creixement.

Ciències vegetals i mediambientals

Quant a l’àrea de ciències vegetals i mediambientals, la convocatòria “Generación de Conocimiento 2021” ha finançat cinc projectes a diferents grups d’Agrotecnio i la UdL.

El primer d’ells és “Protecció de Cultius de Precisió per a aconseguir els objectius europeus del Green Deal quant a eficiència i reducció de l’ús de plaguicides mitjançant tècniques d’Agricultura de Precisió (PAgPROTECT)“, dels investigadors Àlex Escolà i José Antonio Martínez del grup d’AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP). Al projecte PAgPROTECT es persegueixen els següents propòsits globals: dissenyar aplicacions de plaguicides més eficients buscant sinergies entre les tècniques d’Agricultura de Precisió i les tecnologies ja provades, i facilitar l’adopció de la Protecció de Cultius de Precisió escalant les solucions desenvolupades cap als horts comercials.

La segona iniciativa ha estat concedida al grup d’Agronomia, que treballarà en “Intensificació sostenible en cultius extensius Mediterranis (SintMed)”. Dirigida per Carlos Cantero, en SintMed es buscarà avaluar els sistemes de cultiu extensius en paisatges mediterranis per a fomentar la seva producció i preservar la qualitat de l’aire, el sòl i l’aigua. Així, s’analitzaran els bioindicadors com la qualitat del pol·len i els enemics naturals dels insectes, o l’activitat microbiana i dinàmica del carboni i nitrogen del sòl, entre altres aspectes.

Per part seva, el grup de Fisiologia de Cultius desenvoluparà la iniciativa “Fertilitat de l’espiga en el blat: paper dels gens prometedors, variabilitat dins del material d’elit, plasticitat i compensacions”. Amb els investigadors Gustavo Slafer i Roxana Savin com els seus responsables, aquest projecte perseguirà quantificar i determinar les bases fisiològiques de la variació genotípica en la fertilitat de les espigues de blat dins del material rellevant per al seu creixement.

El quart projecte d’aquesta àrea es titula “Sistemes cerealistes mediterranis per a uns sòls més sans i una major sostenibilitat (GRAIN SYST)”, i serà liderat per l’investigador del grup de Biotecnologia Vegetal Aplicada, Daniel Plaza-Bonilla; i la investigadora de l’ETSEA, Maria Rosa Teira. El seus objectiu és identificar estratègies de maneig a nivell multiescala per a millorar la producció de gra i la salut del sòl en cultius ecològics de cereals en zones mediterrànies.

Finalment, s’ha concedit un projecte al grup de Producció Forestal, els membres de la qual són al seu torn integrants de la Unitat Mixta de Recerca entre el CTFC i Agrotecnio. La iniciativa “El canvi climàtic com a impulsor de malalties forestals en els boscos de muntanya (CLARA)” serà coordinada per Jonàs Oliva i Josu Alday. La principal comesa del projecte CLARA és estudiar com el canvi climàtic hivernal pot afectar la distribució de patògens forestals i al seu impacte en els boscos de muntanya en el futur.

Ciències dels aliments

Respecte als projectes subvencionats en l’àrea de ciències dels aliments, el grup de Noves Tecnologies de Processament d’Aliments durà a terme “Tecnologies avançades de processament físic d’aliments per a millorar la fabricació additiva de productes amilacis (ADVANTAM4FOOD)”. Amb la direcció dels investigadors Robert Soliva i Pedro Elez, ADVANTAM4FOOD estudiarà les relacions entre les condicions de tractament físic avançat i les fonts de midó per a permetre el desenvolupament d’aplicacions alimentàries d’impressió 3D.

La resolució provisional de la convocatòria de l’AEI “Generación de Conocimiento 2021” es pot consultar en el següent enllaç: https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-06/PRP-PID2021-Texto%2BAnexos_fda.pdf