La UdL, líder en Agricultura i quarta en Veterinària segons el Ranking CYD 2021

May 27, 2021 | 0 comments

Els grups de recerca d’Agrotecnio, representats en la primera posició que la UdL n’obté en Agricultura

La Universitat de Lleida (UdL) és la 16a entre 77 de tot l’Estat espanyol -48 públiques i 29 privades- pel que fa a indicadors de major rendiment relatiu, segons el Ranking CYD 2021 que elabora la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). La UdL arriba al màxim nivell en 15 dels 37 ítems analitzats, destacant en recerca i docència, amb 5 de 9 possibles. Puja així dos posicions respecte l’anterior edició del mateix rànquing. A més, és líder en Agricultura i quarta en Veterinària, els dos àmbits de coneixement que s’han afegit enguany a l’estudi, que n’analitza un total de 27.

Quant a Agricultura, la Universitat de Lleida aconsegueix 21 indicadors de major rendiment, 17 de rendiment intermedi i 7 de menor rendiment relatiu. En aquest sentit, els grups de recerca d’Agrotecnio i la UdL, els quals se centren en diferents àrees de l’agricultura, han demostrat ser referents científics en les seves àreas a nivell nacional. Pel que fa a Veterinària, el rànquing atribueix a la Universitat de Lleida 10 indicadors al màxim nivell, 12 a l’intermedi i 8 a la franja baixa, situant-la en la quarta posició estatal. Lidera aquest llistat la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb 22 indicadors de major rendiment.

Pel que fa a investigació destaquen les publicacions per professor, l’impacte normalitzat de les publicacions, les publicacions altament citades, els postdoctorats i els trams de recerca. Amb rendiment intermedi se situen els fons externs captats per a investigació i les publicacions interdisciplinàries. En el baix, els fons externs liquidats i les publicacions en accés obert.

Més informació: http://www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-es-lasetzena-millor-de-lEstat-segons-el-Ranking-CYD-2021/