Més de 80 participants en les jornades de transferència de recerca sobre plagues en cultius de panís organitzades per Agrotecnio i la Universitat de Lleida

Feb 25, 2021 | 0 comments

El grup de recerca en Control Integrat de Plagues (CIP) d’Agrotecnio ha realitzat una jornada de transferència de recerca sobre control de plagues i virosis de panís en el marc del Màster de Protecció Integrada de Cultius (PIC) de la UdL. En aquest esdeveniment en línia, que ha tingut lloc l’11 de febrer, han participat investigadors dels Estats Units i Itàlia que han mostrat als més de 80 assistents, entre els quals es trobaven tècnics assessors de Catalunya i Aragó, els resultats dels seus treballs per a l’optimització del rendiment d’aquest cultiu.

Així, els investigadors d’Agrotecnio han abordat tres àrees principals en les quals basen els seus treballs: les plagues de barrinadors, les virosis i la influència del paisatge en els cultius de panís. L’investigador principal del grup i docent del Màster de la UdL, Ramon Albajes, ha explicat com les plagues de barrinadors podrien evolucionar al llarg dels anys a conseqüència dels canvis productius, climàtics i l’aparició de noves varietats. En aquest punt, Albajes també ha destacat que “a l’hora d’analitzar aquestes plagues ens trobem que existeix una falta de tècnics d’extensió en cultius extensius, que si se suplís, podria ajudar enormement a aplicar les nostres conclusions en els camps i millorar la productivitat d’aquests cultius”.

Larva de barrinador de panís i dany en la canya de la planta

Larva de barrinador de panís i dany en la canya de la planta. – Agrotecnio

Des d’Agrotecnio i la Universitat de Lleida també es van tractar dos temes rellevants per als agricultors del sud d’Europa: la virosi i la influència del paisatge en aquest cultiu. En aquest últim punt, els investigadors van recomanar als presents realitzar diverses accions per a un bon maneig dels factors implicats en les plagues del panís com són la sembra primerenca, l’ús de la diversitat dels marges dels cultius tractant d’aprofitar els seus aspectes positius i reduir els negatius, el foment dels hàbitats no conreats o evitar encavalcar conreus de cereals d’hivern i panís.

Aranya vermella i plagues de sòl

Respecte a la recerca internacional desenvolupada en panís, els ponents convidats a les jornades de transferència han pogut tractar dos temes d’especial interès: l’aranya vermella i les plagues de sòl. En primer lloc, el professor John Paul Michaud de la Kansas State University (els Estats Units), va il·lustrar als assistents sobre com en aquest país es controla la plaga d’aranya vermella mitjançant l’ús d’àcars depredadors i l’ús selectiu de productes fitosanitaris amb la fi última de manejar l’ecosistema i afavorir el seu control.

Pel que fa a les plagues del sòl en panís, aquest aspecte va ser abordat pel Dr. Lorenzo Furlan de l’agència italiana Veneto Agricoltura, qui va assenyalar els factors que afavoreixen l’augment de les densitats d’aquestes plagues, com són els ‘cucs de filferro’, i va suggerir pautes per al seu control racional. A més, Furlan va descriure iniciatives de suport com és la subscripció d’una pòlissa d’assegurances per a plagues abonada pels mateixos agricultors que es duu a terme a la regió del Vèneto.