Servei integral d’anàlisi d’aliments

-Anàlisi de composts fenòlics
-Metabolòmica dirigida, especialitzada en la fracció fenòlica

Serveis

-Equips per a determinacions de qualitat fisicoquímiques, mesures d’activitat enzimàtica i anàlisi de la composició d’aliments
-Instal·lacions de processament i anàlisi d’aliments i planta pilot amb camps elèctrics polsats, llum polsada, ultrasons, plasma fred i homogeneïtzació d’alta pressió
-Laboratori d’última generació en tecnologia de processament d’aliments
-Sala de tast per a l’anàlisi sensorial dels aliments

Equipament

Cromatògraf UPLC

Waters Acquity

Detector PDA

Detector TQD

 

Personal

Responsable
Mari Paz Romero: mariapaz.romero@udl.cat : 973 70 25 92

Administració
Miguel Buenestado Teixidó | agrotecnio.administracio@udl.cat | 973 70 23 23 12

Grup de recerca

Compostos Bioactius dels Aliments

 

Contact person

Mari Paz Romero

mariapaz.romero@udl.cat