Gestió i cria de les explotacions ramaderes

  • Assessorament científic-tècnic a empreses ramaderes i farmacèutiques
  • Seguiment reproductiu i ginecològic en explotacions lleteres i bovines
  • Gestió de les explotacions ramaderes
  • Detecció (serologia) i control de Neospora caninum i Coxiella burnetii
  • Transferència, control i terapèutica d’embrions de dobles embarassos en bovins de llet

Grup de Recerca

Reproducció Bovina

Persona de Contacte

Irina García Ispierto

irina.garcia@udl.cat