Tecnologies d’agricultura de precisió per optimitzar la gestió de la copa i la protecció sostenible dels cultius en fruiters (PAgFRUIT)

Research

Funding

Funding body

Type of action

Project reference

Web

El projecte de Recerca PAgFRUIT, s’adreça a la Producció de Fruita de Precisió i Sostenible i s’ha dissenyat metodològicament en dos objectius principals: (1) Fenotipat de la copa i avaluació de la variabilitat espacial en fruiters i horts de vinya, i (2) Aplicació pràctica dels paràmetres de la copa i la informació espacial en la gestió de la poda. , l’aplicació precisa de plaguicides i l’exploració i mostreig eficients per al seguiment i estimació del rendiment dels horts fruiters. pertanyen la major part de l’equip de recerca i de l’equip del pla de treball.