Xavier Pons

+34 973702824

xavier.pons@udl.cat

Acadèmic

Professor, Universitat de Lleida
Coordinador del Màster en Gestió Integrada de Plagues de la Universitat de Lleida

Recerca

Estudio l’ecologia de les plagues i la seva naturalesa
enemics en cultius cultivables, principalment blat de moro i alfals. L’última investigació desenvolupada ha estat l’avaluació del moviment intercrop de depredadors generalistes i específics entre l’alfals i el blat de moro
per tal de millorar el control biològic de la conservació. També desenvolupo investigacions sobre el control de plagues en espais verds urbans, especialment pugons i homòpters.