Matilde Eizaguirre

+34 973 70 25 72

matilde.eizaguirre@udl.cat

Acadèmic

Professor titular de la Universitat de Lleida

Recerca

El meu camp de treball és l’Entomologia Aplicada. El meu enfocament d’aquest ampli tema és estudiar alguns aspectes fisiològics dels insectes que poden
modificar la resposta a les condicions ambientals, modificant els seus cicles biològics i el seu desenvolupament. Més concretament, darrerament he estudiat la regulació hormonal de la diapausa, la resposta a feromones específiques i la resposta de les erugues a la toxina Bt.