Joel Torra Farrè

+34 973 702318

joel.torra@udl.cat

Acadèmic

Ramon y Cajal Agrotecnio 2018- Inici 2020
Investigador de la Universitat de Lleida
Responsable del desenvolupament d’herbicides a Espanya a Syngenta Agro del juliol del 2006 al maig del 2007

Recerca

Àrees de recerca:
-Malherbologia
-Gestió integrada de males herbes
-Modelització d’emergència d’herbes
-Espècies / cultius oleaginosos

M’interessa l’ecologia de les males herbes en general. Vaig treballar sobre les espècies de Galium i la biologia de Bromus diandrus. Vaig contribuir a la caracterització de la diversitat de males herbes en cereals de secà, per entendre els efectes de la gestió sobre la diversitat de plantes. També participo en la comprensió del paper de la depredació de llavors per part de les formigues segadores en la dinàmica de les poblacions de males herbes. Estudio el maneig de les roques de Papaver resistents als herbicides en cereals i la resistència al 2,4-D.