Pedro Elez

Grup de recerca

Noves Tecnologies de Processament d’Aliments

+34 973 702 601

pedro.elez@udl.cat

Acadèmic

Professor associat de la Universitat de Lleida
Vicerector adjunt de Política Científica i Tecnològica, Universitat de Lleida
Membre dels consells editorials de Scholarena Journal of Nutrition and Food i de International Journal of Food Science, Nutrition and Dietetics.

Recerca

Els meus interessos de recerca es centren en el desenvolupament de productes alimentaris segurs, sans i convenients sense perdre les seves característiques similars a les fresques gràcies a les tecnologies emergents de processament no tèrmic.
(camps elèctrics polsats, llum polsada, ultrasons, plasma atmosfèric fred). La comprensió dels mecanismes i cinètiques implicats en l’impacte d’aquestes tecnologies sobre la seguretat, la qualitat i la funcionalitat dels aliments com a base per al desenvolupament de processos i productes innovadors és de gran interès. Actualment estic estudiant la viabilitat d’utilitzar tecnologies de processament d’aliments no tèrmics per al disseny d’estratègies de processament i emmagatzematge que permetin obtenir derivats vegetals amb una major concentració i bioaccessibilitat dels seus compostos bioactius.