M. Paz Romero

Grup de recerca

Compostos Bioactius dels Aliments

+34 973 702592

maripaz.romero@udl.cat

Acadèmic

Professor associat de la Universitat de Lleida
Responsable del Servei de Recerca en Anàlisi Física, Química i Sensorial dels Aliments (SCT) de la Universitat de Lleida

Recerca

Vaig rebre el títol de postgrau en Química per la Universitat de València (Espanya) i el doctorat en Ciència i Tecnologia dels Aliments per la Universitat de Lleida (Espanya). Des de 1988 estic incorporada a la Universitat de Lleida per impartir classes en el camp de la tecnologia alimentària. La meva principal activitat investigadora sempre s’ha centrat en la composició i la qualitat dels aliments, principalment begudes alcohòliques i olis. Tinc un especial interès en els compostos bioactius de les plantes, en millorar la tecnologia d’extracció i la caracterització química. Els compostos bioactius extrets de matrius vegetals, com ara subproductes procedents de l’oli d’oliva, es podrien utilitzar en formulacions per a aliments. Tinc experiència en obtenir extractes rics en compostos bioactius, avaluar la seva activitat antioxidant, desenvolupar i validar mètodes analítics avançats i aplicar models de digestió in vitro per avaluar-ne la bioaccessibilitat. La meva activitat al SCT em permet col·laborar amb moltes indústries agroalimentàries i investigadors perquè el servei ofereix suport tècnic en l’anàlisi de productes vegetals (oli, soja, llúpol, …) i en l’avaluació sensorial dels aliments.