Encarna Companys

+34 973 702 839

encarnacio.companys@udl.cat

Acadèmic

Professor Associat, Universitat de Lleida

Recerca

L’impacte nutricional o tòxic dels metalls pesants està relacionat amb la distribució d’aquest element entre un conjunt de les diferents espècies. Tot i que les tècniques espectromètriques estan ben desenvolupades per a la determinació de la concentració d’elements totals en els sistemes multimetals, un enfocament més rigorós requereix tècniques analítiques capaces de determinar la biodisponibilitat, les fraccions lliures i làbils de l’element total present a la mostra.
Al nostre grup de recerca, hem desenvolupat una nova tècnica electroanalítica: AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping) capaç de mesurar directament, sense necessitat de cap pretractament, la concentració lliure de la mostra. Hem aplicat AGNES a la determinació de la concentració de metalls lliures en aigua de mar, estuari i riu, extractes de sòl, sistemes amb nanopartícules i també en una beguda alcohòlica, vi. AGNES s’ha aplicat àmpliament a la determinació de Zn, Cd i Pb lliures. Ara estem tractant la determinació d’In, Cu, Sn i Sb amb nous dissenys i estratègies.
També ens ocupem de l’aplicació d’una altra tècnica, la Tècnica de Membrana de Donnan
(DMT) a la determinació de la concentració lliure en diferents suports. L’ampli espectre d’elements que es poden determinar simultàniament en una mostra és un gran avantatge, mentre que els llargs temps limiten la seva aplicabilitat. Ens centrem en l’aplicació de diferents estratègies per convertir-la en una tècnica prometedora per a l’anàlisi d’especiació de metall de mostres naturals, també per a mesures in situ.