Vicent Medina

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973

vicente.medina@udl.cat

Acadèmic

Professor, Universitat de Lleida

Art i ciència en art i ciència menors

Recerca

Les meves àrees de recerca són:

1. Mecanismes de transmissió del virus de les plantes

2. Proteòmica d’estrès vegetal

3. Epidemiologia de virus i fitoplasmes vegetals

4. Interaccions planta-virus-vector

5. Edició del genoma.