Jordi Eras

Grup de recerca

Biotecnologia Vegetal Aplicada

+34 973 702589

jordi.eras@udl.cat

Acadèmic

Professor associat (Universitat de Lleida). Científic en cap del Servei Científic Tècnic DATCEM.

Director de l’àrea química de DBA (Tecnio Center for Biotechnological and Agrofood Developments)

Recerca

La meva activitat investigadora se centra principalment en l’anàlisi de metabolòmics i xenobiòtics, tant en teixits animals com vegetals. L’objectiu és la descripció dels perfils dels metabòlits per trobar compostos amb interès fisiològic, farmacològic o nutricional. L’espectrofotometria, la cromatografia i l’espectrometria de masses són les principals eines que faig servir per identificar i quantificar els compostos d’interès.