Jaume Arnó

Grup de recerca

AgròTICa i Agricultura de Precisió

+34 973 702 859

jaume.arno@udl.cat

Acadèmic

Professor Associat, Universitat de Lleida

Recerca

Les meves àrees de recerca es centren en el camp de l’agricultura de precisió, específicament en l’ús de sensors en l’agricultura, l’anàlisi de dades espacials i el desenvolupament de sistemes de suport a la presa de decisions i mostreig de camp. Pel que fa a l’ús de sensors, treballo en l’ús d’escàners làsers terrestres mòbils (MTLS) per caracteritzar el dosser dels cultius d’arbres i avaluar la seva idoneïtat per modelar les condicions d’il·luminació a les marquesines dels arbres fruiters i les vinyes. També estic avaluant diferents esquemes de mostreig per estimar els paràmetres de rendiment i qualitat en aquests cultius utilitzant índexs espectrals i sensors ‘on-the-go’ del sòl com a informació auxiliar per guiar el mostreig de manera més eficient. Normalment aplico mètodes estadístics multivariants i geoestadística per analitzar i interpretar aquestes dades a diferents escales espacials i temporals.