Alexandre Escolà

Grup de recerca

AgròTICa i Agricultura de Precisió

+34 973702862

alex.escola@udl.cat

Acadèmic

Doctorat a la Universitat de Lleida – 2010
Enginyeria Agrònoma, Universitat de Lleida – 2001 (eqv MSc)
Enginyeria Agrícola, Universitat de Lleida – 1997

Recerca

L’àrea de recerca és l’Agricultura de Precisió i l’ús de sensors i automatització en l’agricultura, en general. En concret, les línies de recerca se centren en la caracterització del dosser en 3D mitjançant sistemes de detecció LiDAR, la delimitació de zones de gestió, les tecnologies de taxa variable, la protecció de precisió dels cultius i la detecció i quantificació de la variabilitat espacial en fruticultura i en cultius herbacis.

Experiència Professional

2013 – actualitat

Professor associat del Departament d’Enginyeria Agrària i Forestal de la Universitat de Lleida

2006 – 2013

Professor adjunt del Departament d’Enginyeria Agrària i Forestal de la Universitat de Lleida

2001 – 2006

Professor adjunt a temps parcial del Departament d’Enginyeria Agrària i Forestal de la Universitat de Lleida

2003 – 2005

Enginyer Agrònom al Centre de Mecanització Agrària de la Generalitat de Catalunya