Rosario Fanlo

+34 973 702831

rosario.fanlo@udl.cat

Acadèmic

Professora Associada, Universitat de Lleida

Recerca

L’objectiu de la meva feina és la gestió de sistemes de pasturatge per combinar la producció amb el manteniment de la biodiversitat en diferents sistemes extensius, com ara muntanyes i entorns secs.

Els extensos sistemes de pasturatge proporcionen productes alimentaris a la població mentre mantenen l’estabilitat dels ecosistemes pastorals, la biodiversitat de les espècies vegetals i animals i funcionen com a embornals de gasos d’efecte hivernacle. Això és possible si el maneig és adequat i no es produeixen efectes de sobrepasturatge o negligència. A Europa i altres llocs els sistemes pastorals s’estan abandonant o transformant en terres agrícoles o forestals, perdent la seva sostenibilitat natural i els seus beneficis. El manteniment és necessari per preservar els seus valors intrínsecs.