Jorge Lampurlanes

Grup de recerca

Agronomia i Ciències Ambientals

+34 973 702 537

jorge.lampurlanes@udl.cat

Acadèmic

Professor Associat, Universitat de Lleida

Recerca

Estic interessat en l’optimització de la tecnologia de cultiu, l’agricultura de conservació i la gestió de la fertilització amb N, per augmentar l’eficiència de l’ús d’aigua i nitrogen, en l’anàlisi de les dinàmiques de C i N en els sistemes sòl-cultiu-atmosfera i en mesurar l’efecte de les pràctiques agrícoles sobre les emissions de GHG i el potencial de mitigació de l’escalfament global.