Els grups de recerca d’Agrotecnio, representats en la primera posició que la UdL n’obté en Agricultura

La Universitat de Lleida (UdL) és la 16a entre 77 de tot l’Estat espanyol -48 públiques i 29 privades- pel que fa a indicadors de major rendiment relatiu, segons el Ranking CYD 2021 que elabora la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo). La UdL arriba al màxim nivell en 15 dels 37 ítems analitzats, destacant en recerca i docència, amb 5 de 9 possibles. Puja així dos posicions respecte l’anterior edició del mateix rànquing. A més, és líder en Agricultura i quarta en Veterinària, els dos àmbits de coneixement que s’han afegit enguany a l’estudi, que n’analitza un total de 27.
Quant a Agricultura, la Universitat de Lleida aconsegueix 21 indicadors de major rendiment, 17 de rendiment intermedi i 7 de menor rendiment relatiu. En aquest sentit, els grups de recerca d’Agrotecnio i la UdL, els quals se centren en diferents àrees de l’agricultura, han demostrat ser referents científics en les seves àreas a nivell nacional. Pel que fa a Veterinària, el rànquing atribueix a la Universitat de Lleida 10 indicadors al màxim nivell, 12 a l’intermedi i 8 a la franja baixa, situant-la en la quarta posició estatal. Lidera aquest llistat la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb 22 indicadors de major rendiment.
Pel que fa a investigació destaquen les publicacions per professor, l’impacte normalitzat de les publicacions, les publicacions altament citades, els post-doctorats i els trams de recerca. Amb rendiment intermedi se situen els fons externs captats per a investigació i les publicacions interdisciplinàries. En el baix, els fons externs liquidats i les publicacions en accés obert.